Preview     DEKRON-CUP 2015
Advertisement chess-results, Group A Photos coming soon
Place: Hotel Kavalier chess-results, Group B report for download (Kineke Mulder)
Place Gruppe Name Score BH
1 A NIESSWOHL Werner 14
2 A ZAMPACH Peter 13½
3 A DORN Markus 3 15½
1 B SCHÖCH Walter 4 11½
2 B MAUR Manfred 14½
3 B JUVAN Günter 12
Review     DEKRON-CUP 2014
Advertisement chess-results, Group A  
Place: Hotel Kavalier chess-results, Group B report for download (Harald Hager)
Place Gruppe Name Score BH
1 A AUMANN Manfred 15
2 A WANDALLER Kurt 4 15½
3 A DORN Markus 14
1 B SCHLÖSSER Willy 13½
2 B JUVAN Günter 4 14½
3 B EISLER Wilhelm 4 14

Review     DEKRON-CUP 2013
Advertisement chess-results, Group A  
Place: Hotel Kavalier chess-results, Group B report for download (Harald Hager)
Place Gruppe Name Score BH
1 A POLLEY Werner 4 15
2 A MORBÖCK Olaf 4 14
3 A WANDALLER Kurt 3 14½
1 B SADJAK Bojan 11½
2 B KOLAR Hans 15
3 B SCHLÖSSER Willy 12

Review     DEKRON-CUP 2012
Advertisement chess-results, Group A  
Place: Hotel Kavalier chess-results, Group B report for download (Harald Hager)
Place Gruppe Name Score BH
1 A WANDALLER Kurt 4 13½
2 A ZAMPACH Peter 4 13½
3 A POLLEY Werner 3 12
1 B SCHLÖSSER Willy 14½
2 B DORN Markus 4 15
3 B KOLAR Hans 3 15

Review     DEKRON-CUP 2011
Advertisement chess-results, Group A  
Place: Hotel Kavalier chess-results, Group B  
Place Gruppe Name Score BH
1 I DERFLINGER Karl 4 15 - 9½
2 I FALBESONER Sebastian 4 15 - 9   
3 I MAUR Manfred 15½
1 II SCHLÖSSER Willy 3
2 II REITER Theresia 4
3 II ZAMPACH Peter 2 6